Solskydd växthus – behövs det?

Själva grundprincipen med ett växthus är att skapa en plats som ger tillåtelse för blommor och andra växter att överleva även i vårt nordiska klimat. Genom att man som villaägare skaffar ett växthus så ger man sig själv en möjlighet att förlänga odlingssäsongen med 3-4 månader och man ger sig även möjligheten att ta nästa steg i det egna odlandet.

Ett växthus föder ett självförtroende och en vilja att experimentera. Plötsligt vill man prova att odla nya växter som ligger på en extra svårighetsgrad.

Ett växthus fungerar enligt en enkel princip. Man använder glas eller plast som är genomskinlig och låter genom detta solen få fritt tillträde in. Det som skapar bra förutsättningar är sedan det faktum att värmen stannar kvar inne i växthuset; man skapar ett artificiellt klimat som ger tillåtelse för växter som normalt inte alls skulle trivas i Sverige att växa. Utöver detta kan man även ge en kickstart för exempelvis odling av potatis, sallad och andra godsaker att servera under ljuva sommarkvällar. Solen är en förutsättning för ett fungerande växthus och är - tillsammans med regelbunden vattning och övrig skötsel - det avgörande i hur pass väl man lyckas med sina odlingar.

Viktigt att hitta rätt läge

Att placera växthuset i ett gynnsamt läge är det första man ska tänka på om man planerar att bygga - eller beställa ett färdigt - växthus. Men, man ska här även vara medveten om att för mycket sol kan vara skadligt. Värmen är bra, men det får inte handla om att solen bränner växterna inne i växthuset. Där kommer således - något som många inte är medvetna om - solskydd av något slag att behövas. Du kommer, helt enkelt, att bli tvungen att skydda växter och blommor under den tid på dygnet så solen är som allra hetast.

Vilket solskydd väljer du till ditt växthus?

Det finns många olika alternativ vad gäller solskydd för växthus. Här kan man exempelvis se den egna bostaden och solskydden där som ett exempel. Där har du kanske persienner och sådana går även att använda i ett växthus - även om det normalt inte är det vanligaste valet. Det som de flesta väljer är istället två andra alternativ: antingen så måttbeställer man skyddande skuggardiner och använder som solskydd - eller också så skapar man egna lösningar. Det senare kan innebära att man exempelvis sätter upp segel av gardiner som går att dra in och ut efter behov.

Man ser även att många monterar upp skuggväv i taket på växthuset och att ett annat populärt val handlar om att bara sätta upp tunna linnedukar som skydd. Här får fantasin, helt enkelt, flöda och där man även ges en möjlighet att skapa en mysigare, mer personlig atmosfär där inne i värmen. En sak att tänka på - oavsett vilken lösning man väljer - är att det ska vara funktionellt. Du ska kunna dra in och ut dina solskydd utan att det kräver någon större uppoffring.

Och, du ska kunna göra det på ett säkert sätt. Att ramla inne i ett växthus kan vara farligt sett till att det handlar om glas. Fundera därför både en och två gånger kring hur ditt solskydd ska placeras och monteras på ett funktionellt, säkert och estetiskt inbjudande sätt.

Vi hjälper att montera restaurangmarkis på ett stabilt och säkert sätt
9 Mar 2022