Solskydd för lägenheter

All bostäder är i behov av fungerande och effektiva solskydd, för att kunna stänga ute ljus och värme efter behov. Det gäller inte minst lägenheter. En lägenhet utan solskydd blir snabbt överhettad en varm sommardag, och kan bli olidlig att vistas i. Generellt kan sägas att markiser är bäst för att stänga ute värmen från solen, medan persienner och rullgardiner är effektivare för att stänga ute ljus.

”Vill man ha markiser där man bor är det alltid en god idé att driva frågan med de andra hyresgästerna eller med föreningen. Det kan finnas flera grannar som tycket att markiser är en bra lösning”

Samtidigt är den som bor i lägenhet mer begränsad i sina valmöjligheter jämfört med en villa- eller radhusägare. Den som bor i lägenhet kan inte på eget bevåg borra upp markiser för sina fönster utan tillstånd, det är en angelägenhet som alltid måste skötas tillsammans med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Vill man ha markiser där man bor är det dock alltid en god idé att driva frågan med de andra hyresgästerna eller med föreningen. Det kan finnas flera grannar som tycker att markiser är en bra lösning.

Markiser ger bäst skydd mot värme

Markiser är ett utvändigt solskydd som tar plats och syns. Därför vill de flesta hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ha koll på hur, var och när det sätts upp markiser. Ska markiser sättas upp bör de vara enhetligt utformade och smälta in i fasaden på ett snyggt sätt. Hänsyn måste tas till fasadens utseende och husets ålder och stil i övrigt.

Markiser på flerbostadshus är dock inget ovanligt, många fastighetsägare sätter upp markiser för sina hyresgästers bekvämlighet, oftast på fasader i söderläge där solen ligger på hela dagarna. En markis har den fördelen att den stänger ute värmen från solen redan innan den nått fönsterrutan, till skillnad från en persienn som stoppar solstrålarna redan när det tagit sig in genom den första rutan. Ett rum utanför vilket det sitter en markis blir därför svalare när det är soligt ute.

Persienner stänger ute ljuset

Är det däremot bara ljusinsläpp man vill stoppa är persienner i regel bättre, till exempel i sovrum. I ett sovrum som vetter mot söder är det därför alltid en bra lösning med både persienner och markiser, och om man är riktigt ljuskänslig, kanske även en rullgardin.

Persienner kräver i regel inget tillstånd från förening eller hyresvärd utan det är bara att sätta upp, om det nu nu skulle råka saknas.

Sätt aldrig upp markiser utan tillstånd

Markiser däremot ska aldrig sättas upp utan klartecken från hyresvärd eller förening. Vill du som boende ta upp frågan om markiser ska du göra det i demokratisk ordning på ett medlemsmöte eller med din hyresvärd. Chansen är stor att din idé väcker gehör, eftersom markiser både är ett praktiskt och dekorativt tillskott till en fastighet.

Det är också mycket lättare att få ett riktigt bra pris på markiser och installation om man är många som beställer gemensamt. På RJ Markis är vi vana vid att sätta upp markiser på flerbostadshus och har utfört uppdrag åt både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I samtliga fall har det blivit ett riktigt lyft både för fastigheten och de boende.

Vi hjälper att montera terrassmarkis på ett stabilt och säkert sätt
27 Aug 2018